Transportstyrelsen
Fordonsregister
Järnväg
Skriv ut   |
Fordonsregister

Sök fordonsindivid

Information om en fordonsindivid kräver att det exakta 12-siffriga fordonsnumret skrivas in utan bindestreck. Tryck sedan på knappen Sök fordonsindivid för att få mer information.

Fordonsnummer
  
Sök fordonstyp

Information om en fordonstyp kräver att användaren skriver in typbeteckning, om flera versioner finns visas dessa. Wildcardssökning kan användas med hjälp av % eller *. Tryck sedan på knappen Sök fordonstyp för att visa data.

Typbeteckning Version
/   
Blankett för tekniska grunduppgifter för fordonstyp

Ange fordonets kategori och underkategori så kommer en blankett att kunna skrivas ut med de tekniska grunduppgifter som krävs för registrering av en fordonstyp.

Fordonets kategori/underkategori /   
Blankett för registrering, ändring och avregistrering av fordonsindivid

Ange fordonets kategori och underkategori så kommer en blankett att kunna skrivas ut med de grunduppgifter som krävs för registrering, ändring och avregistrering av fordonsindivid.

Fordonets kategori/underkategori /   

Om fordonsregistret
Transportstyrelsen ska enligt lag föra och ge offentlighet åt register över järnvägsfordon.

Allmänheten ges möjlighet att söka information om fordonsindivider, baserat på fordonsnummer. Här kan allmänheten även få information om en viss fordonstyp. Användaren kan också via sidan med data om fordonsindividen, gå direkt till fordonstypen. Företag som ansöker om fordonsgodkännande hos Transportstyrelsen ges också möjlighet att i förväg ta ut en blankett med de egenskaper som krävs för registrering, vid godkännandet av ett fordon, baserat på fordonskategori.

Systemkrav
Fordonsregistret fungerar bäst med version 10 av Internet Explorer och med en upplösning på minst 1024x768 pixlar.