Gå till sidans huvudinnehåll

Giltiga tillstånd - järnvägsföretag

Här kan du söka fram giltiga tillstånd för järnvägsföretag i Sverige.

Nedan väljer du de tillstånd du vill söka fram.
Det kan finnas restriktioner i tillståndet för dels vilken typ av trafik, dels på vilken infrastruktur företaget får utföra trafik.
I sökresultatet visas alla aktuella tillstånd varje företag har.

Säkerhetsintyg BNationellt trafiksäkerhetstillstånd


Farligt gods
Du måste välja något att söka på
Företagsnamn Giltiga tillstånd
Vy Tåg AB
Org.Nr: 556564-9976
Licens - Passagerartrafik
Säkerhetsintyg A - Passagerartrafik inklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg B - Passagerartrafik inklusive höghastighetstrafik
Museiföreningen Anten-Gräfsnäs Järnväg (AGJ)
Org.Nr: 863500-2242
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur
MERTZ Rail AB
Org.Nr: 559230-4744
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Endast växling inklusive farligt gods
Säkerhetsintyg B - Endast växling inklusive farligt gods
Ohs Bruks Järnvägs Museiförening (OBJ)
Org.Nr: 828000-6696
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur
VÄTE Rail AB
Org.Nr: 556764-7796
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Säkerhetsintyg B - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Trinseo Sverige AB
Org.Nr: 556760-4664
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Godstrafik på järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som endast används av ägaren eller infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Farligt gods
Risten Lakviks Museijärnväg
Org.Nr: 825001-1908
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur
Svensk Tågkraft AB
Org.Nr: 556256-0424
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Säkerhetsintyg B - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
EuroMaint Rail AB
Org.Nr: 556032-2918
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Endast växling exklusive farligt gods
Säkerhetsintyg B - Endast växling exklusive farligt gods
Ardagh Glass Limmared AB
Org.Nr: 556049-8833
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Godstrafik på järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som endast används av ägaren eller infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods
Tågfrakt Produktion i Sverige AB
Org.Nr: 556533-6921
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Säkerhetsintyg B - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
BSJG Holding AB
Org.Nr: 556599-7573
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Endast växling exklusive farligt gods
Säkerhetsintyg B - Endast växling exklusive farligt gods
LKAB Malmtrafik AB
Org.Nr: 556031-4808
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Säkerhetsintyg B - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Essity Hygiene and Health AB
Org.Nr: 556007-2356
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Godstrafik på järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som endast används av ägaren eller infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Farligt gods
Baneservice Skandinavia AB
Org.Nr: 556765-8827
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Säkerhetsintyg B - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Alstom Transport AB
Org.Nr: 556058-9094
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Endast växling exklusive farligt gods
Säkerhetsintyg B - Endast växling exklusive farligt gods
Strukton Rail AB
Org.Nr: 556571-9449
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Säkerhetsintyg B - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Skara-Lundsbrunns järnvägar (SkLJ)
Org.Nr: 868400-8629
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur
Museisällskapet Jädraås-Tallås Järnväg (JTJ)
Org.Nr: 885500-7053
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur
Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg (DVVJ)
Org.Nr: 862000-5929
Licens - Passagerartrafik
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg A - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Säkerhetsintyg B - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg B - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Stockholms Ånglokssällskap (SÅS)
Org.Nr: 802016-8129
Licens - Passagerartrafik
Säkerhetsintyg A - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg B - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Föreningen Böda Skogsjärnväg
Org.Nr: 832000-2895
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur
Bergslagernas Järnvägssällskap (BJs)
Org.Nr: 857204-2730
Licens - Passagerartrafik
Säkerhetsintyg A - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg B - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
SJ AB
Org.Nr: 556196-1599
Licens - Passagerartrafik
Säkerhetsintyg A - Passagerartrafik inklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg B - Passagerartrafik inklusive höghastighetstrafik
Orsa Jernvägsförening
Org.Nr: 884402-1793
Licens - Passagerartrafik
Säkerhetsintyg A - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg B - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Infranord AB
Org.Nr: 556793-3089
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Säkerhetsintyg B - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
LKO Teknik AB
Org.Nr: 556318-0925
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Säkerhetsintyg B - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Ovako Bar AB
Org.Nr: 556690-6102
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Endast växling inklusive farligt gods
Säkerhetsintyg B - Endast växling inklusive farligt gods
Essinge Rail AB
Org.Nr: 556712-0257
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Endast växling exklusive farligt gods
Säkerhetsintyg B - Endast växling exklusive farligt gods
Museiföreningen Wadstena Fogelsta Järnväg
Org.Nr: 824000-4310
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur
DB Cargo Scandinavia A/S
Org.Nr: 26092485
Licens i annat land än Sverige
Säkerhetsintyg A finns i annat land än Sverige
Säkerhetsintyg B - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
AB Sandvik Materials Technology
Org.Nr: 556234-6832
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Godstrafik på järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som endast används av ägaren eller infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Farligt gods
Föreningen Gotlandståget
Org.Nr: 834000-8245
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur
Engelsberg-Norbergs Järnvägshistoriska förening
Org.Nr: 817606-1771
Licens - Passagerartrafik
Säkerhetsintyg A - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg B - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Inlandståget AB
Org.Nr: 556781-9320
Licens - Passagerartrafik
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg A - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Säkerhetsintyg B - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg B - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Nässjö järnvägsmuseum
Org.Nr: 827001-0492
Licens - Passagerartrafik
Säkerhetsintyg A - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg B - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Billerud Korsnäs Sweden AB
Org.Nr: 556876-2974
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Endast växling inklusive farligt gods
Säkerhetsintyg B - Endast växling inklusive farligt gods
Vossloh Nordic Switch System AB
Org.Nr: 556464-4010
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Endast växling exklusive farligt gods
Säkerhetsintyg B - Endast växling exklusive farligt gods
Hector Rail AB
Org.Nr: 556663-0132
Licens - Passagerartrafik
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Passagerartrafik inklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg A - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Säkerhetsintyg B - Passagerartrafik inklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg B - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Infratek Sverige AB
Org.Nr: 556702-6934
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Säkerhetsintyg B - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Transdev Sverige AB
Org.Nr: 556042-4391
Licens - Passagerartrafik
Säkerhetsintyg A - Passagerartrafik inklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg B - Passagerartrafik inklusive höghastighetstrafik
SSAB EMEA AB
Org.Nr: 556313-7933
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Endast växling inklusive farligt gods
Säkerhetsintyg B - Endast växling inklusive farligt gods
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Godstrafik på järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som endast används av ägaren eller infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Farligt gods
Railcare T AB
Org.Nr: 556904-6674
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Säkerhetsintyg B - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Museiföreningen Munkedals Jernväg
Org.Nr: 854600-5318
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur
Infrakraft Sverige AB
Org.Nr: 559090-8686
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Säkerhetsintyg B - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Malmbanans vänner
Org.Nr: 897000-8861
Licens - Passagerartrafik
Säkerhetsintyg A - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg B - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Skånska Järnvägar AB
Org.Nr: 556185-8852
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur
Nordic Sugar AB
Org.Nr: 556456-1602
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Godstrafik på järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som endast används av ägaren eller infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods
Yara AB
Org.Nr: 556042-6792
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Godstrafik på järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som endast används av ägaren eller infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Farligt gods
ProTrain Trafik AB
Org.Nr: 556723-0536
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Säkerhetsintyg B - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Trafikverket
Org.Nr: 202100-6297
Licens - Passagerartrafik
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg A - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Säkerhetsintyg B - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg B - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Tågåkeriet i Bergslagen AB TÅGAB
Org.Nr: 556473-6808
Licens - Passagerartrafik
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg A - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Säkerhetsintyg B - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg B - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Nordkalk AB
Org.Nr: 556073-4054
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Godstrafik på järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som endast används av ägaren eller infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods
Kalmar Veterantåg (KV)
Org.Nr: 832401-3484
Licens - Passagerartrafik
Säkerhetsintyg A - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg B - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Dellenbanan AB
Org.Nr: 556406-1983
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur
Nora Bergslags Veteran-Jernväg (NBVJ)
Org.Nr: 877100-8870
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur
Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar ULJ
Org.Nr: 802009-0125
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur
CargoNet AS
Org.Nr: 983606598
Licens i annat land än Sverige
Säkerhetsintyg A finns i annat land än Sverige
Säkerhetsintyg B - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Boliden Mineral AB
Org.Nr: 556231-6850
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Endast växling inklusive farligt gods
Säkerhetsintyg B - Endast växling inklusive farligt gods
TXG Maintenance AB
Org.Nr: 556979-4851
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Godstrafik på järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som endast används av ägaren eller infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods
Museiföreningen Östra Södermanlands Järnväg (ÖSlJ)
Org.Nr: 819500-2004
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur
Arriva Sverige AB
Org.Nr: 556351-9437
Licens - Passagerartrafik
Säkerhetsintyg A - Passagerartrafik inklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg B - Passagerartrafik inklusive höghastighetstrafik
Stockholms kultursällskap för ånga och järnväg
Org.Nr: 802018-0579
Licens - Passagerartrafik
Säkerhetsintyg A - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg B - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
A-Train AB
Org.Nr: 556500-3745
Licens - Passagerartrafik
Säkerhetsintyg A - Passagerartrafik inklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg B - Passagerartrafik inklusive höghastighetstrafik
TX Logistik AB
Org.Nr: 556633-1665
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Säkerhetsintyg B - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Tjustbygdens järnvägsförening (TJF)
Org.Nr: 833600-5999
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur
CFL Cargo Sverige AB
Org.Nr: 556145-6236
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Säkerhetsintyg B - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Green Cargo AB
Org.Nr: 556119-6436
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Säkerhetsintyg B - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Smalspåret i Hultsfred AB
Org.Nr: 556647-8672
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur
Spark Trade Produktion AB
Org.Nr: 556588-6537
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Säkerhetsintyg B - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Arvidsjaurs Järnvägsförening
Org.Nr: 899100-3222
Licens - Passagerartrafik
Säkerhetsintyg A - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg B - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
St1 Refinery AB
Org.Nr: 556050-2378
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Godstrafik på järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som endast används av ägaren eller infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Farligt gods
Bombardier Transportation Sweden AB
Org.Nr: 556101-9356
Licens - Passagerartrafik
Säkerhetsintyg A - Passagerartrafik inklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg B - Passagerartrafik inklusive höghastighetstrafik
Infraservice Group Scandinavian AB
Org.Nr: 556791-8668
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Säkerhetsintyg B - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
MTR Nordic AB
Org.Nr: 556888-7656
Licens - Passagerartrafik
Säkerhetsintyg A - Passagerartrafik inklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg B - Passagerartrafik inklusive höghastighetstrafik
Nordic Railway Construction Sverige AB
Org.Nr: 556580-8846
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Säkerhetsintyg B - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Mantena Sverige AB
Org.Nr: 556731-8794
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Endast växling exklusive farligt gods
Säkerhetsintyg B - Endast växling exklusive farligt gods
Draglok AB
Org.Nr: 559119-4492
Licens - Passagerartrafik
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg A - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Säkerhetsintyg B - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg B - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Nordiska Tåg AB
Org.Nr: 556800-9319
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Säkerhetsintyg B - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Midwaggon AB
Org.Nr: 556555-2378
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Godstrafik på järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som endast används av ägaren eller infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods
Svenska Motorvagnsklubben (SMoK)
Org.Nr: 815600-9899
Licens - Passagerartrafik
Säkerhetsintyg A - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg B - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Stora Enso AB
Org.Nr: 556173-3360
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Endast växling exklusive farligt gods
Säkerhetsintyg B - Endast växling exklusive farligt gods
BLS Rail AB
Org.Nr: 556798-1708
Licens - Passagerartrafik
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg A - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Säkerhetsintyg B - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg B - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Flogas Sverige AB
Org.Nr: 556902-0695
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Godstrafik på järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som endast används av ägaren eller infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Farligt gods
Swedtrac Trafik AB
Org.Nr: 556759-6472
Licens - Passagerartrafik
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Säkerhetsintyg B - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg
Org.Nr: 802451-9087
Licens - Passagerartrafik
Säkerhetsintyg A - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg B - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
ABetong AB
Org.Nr: 556055-7356
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Godstrafik på järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som endast används av ägaren eller infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods
Din sökning gav inga träffar!
Det går även att söka på giltiga tillstånd i ERAs databas ERADIS
Uppgifterna i resultatet ovan uppdaterades senast 2021-01-27