Gå till sidans huvudinnehåll

Giltiga tillstånd - järnvägsföretag

Här kan du söka fram giltiga tillstånd för järnvägsföretag i Sverige.

Nedan väljer du de tillstånd du vill söka fram.
Det kan finnas restriktioner i tillståndet för dels vilken typ av trafik, dels på vilken infrastruktur företaget får utföra trafik.
I sökresultatet visas alla aktuella tillstånd varje företag har.

Säkerhetsintyg BNationellt trafiksäkerhetstillstånd


Farligt gods
Du måste välja något att söka på
Företagsnamn Giltiga tillstånd
Inlandståget AB
Org.Nr: 556781-9320
Licens - Passagerartrafik
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg A - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Säkerhetsintyg B - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg B - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Svenska Motorvagnsklubben (SMoK)
Org.Nr: 815600-9899
Licens - Passagerartrafik
Säkerhetsintyg A - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg B - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Orsa Jernvägsförening
Org.Nr: 884402-1793
Licens - Passagerartrafik
Säkerhetsintyg A - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg B - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
MERTZ Rail AB
Org.Nr: 559230-4744
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Endast växling inklusive farligt gods
Säkerhetsintyg B - Endast växling inklusive farligt gods
Infranord AB
Org.Nr: 556793-3089
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Säkerhetsintyg B - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
CFL Cargo Sverige AB
Org.Nr: 556145-6236
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Säkerhetsintyg B - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Infraservice Group Scandinavian AB
Org.Nr: 556791-8668
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Säkerhetsintyg B - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Museisällskapet Jädraås-Tallås Järnväg (JTJ)
Org.Nr: 885500-7053
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur
Baneservice Skandinavia AB
Org.Nr: 556765-8827
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Säkerhetsintyg B - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Stockholms kultursällskap för ånga och järnväg
Org.Nr: 802018-0579
Licens - Passagerartrafik
Säkerhetsintyg A - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg B - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Infratek Sverige AB
Org.Nr: 556702-6934
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Säkerhetsintyg B - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Skara-Lundsbrunns järnvägar (SkLJ)
Org.Nr: 868400-8629
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur
Museiföreningen Anten-Gräfsnäs Järnväg (AGJ)
Org.Nr: 863500-2242
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur
Svensk Tågkraft AB
Org.Nr: 556256-0424
Licens - Godstrafik
Arriva Sverige AB
Org.Nr: 556351-9437
Licens - Passagerartrafik
Säkerhetsintyg A - Passagerartrafik inklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg B - Passagerartrafik inklusive höghastighetstrafik
Ohs Bruks Järnvägs Museiförening (OBJ)
Org.Nr: 828000-6696
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur
Billerud Korsnäs Sweden AB
Org.Nr: 556876-2974
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Endast växling inklusive farligt gods
Säkerhetsintyg B - Endast växling inklusive farligt gods
Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg
Org.Nr: 802451-9087
Licens - Passagerartrafik
Säkerhetsintyg A - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg B - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
St1 Refinery AB
Org.Nr: 556050-2378
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Godstrafik på järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som endast används av ägaren eller infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Farligt gods
SJ AB
Org.Nr: 556196-1599
Licens - Passagerartrafik
Säkerhetsintyg A - Passagerartrafik inklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg B - Passagerartrafik inklusive höghastighetstrafik
Bombardier Transportation Sweden AB
Org.Nr: 556101-9356
Licens - Passagerartrafik
Säkerhetsintyg A - Passagerartrafik inklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg B - Passagerartrafik inklusive höghastighetstrafik
Nordkalk AB
Org.Nr: 556073-4054
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Godstrafik på järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som endast används av ägaren eller infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods
EuroMaint Rail AB
Org.Nr: 556032-2918
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Endast växling exklusive farligt gods
Säkerhetsintyg B - Endast växling exklusive farligt gods
Engelsberg-Norbergs Järnvägshistoriska förening
Org.Nr: 817606-1771
Licens - Passagerartrafik
Säkerhetsintyg A - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg B - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Nässjö järnvägsmuseum
Org.Nr: 827001-0492
Licens - Passagerartrafik
Säkerhetsintyg A - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg B - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar ULJ
Org.Nr: 802009-0125
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur
MTR Nordic AB
Org.Nr: 556888-7656
Licens - Passagerartrafik
Säkerhetsintyg A - Passagerartrafik inklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg B - Passagerartrafik inklusive höghastighetstrafik
Föreningen Böda Skogsjärnväg
Org.Nr: 832000-2895
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur
Spark Trade Produktion AB
Org.Nr: 556588-6537
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Säkerhetsintyg B - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
LKO Teknik AB
Org.Nr: 556318-0925
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Säkerhetsintyg B - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Museiföreningen Östra Södermanlands Järnväg (ÖSlJ)
Org.Nr: 819500-2004
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur
Nordic Sugar AB
Org.Nr: 556456-1602
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Godstrafik på järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som endast används av ägaren eller infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods
DB Cargo Scandinavia A/S
Org.Nr: 26092485
Licens i annat land än Sverige
Säkerhetsintyg A finns i annat land än Sverige
Säkerhetsintyg B - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Alstom Transport AB
Org.Nr: 556058-9094
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Endast växling exklusive farligt gods
Säkerhetsintyg B - Endast växling exklusive farligt gods
Stockholms Ånglokssällskap (SÅS)
Org.Nr: 802016-8129
Licens - Passagerartrafik
Säkerhetsintyg A - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg B - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Tjustbygdens järnvägsförening
Org.Nr: 833600-5999
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur
Yara AB
Org.Nr: 556042-6792
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Godstrafik på järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som endast används av ägaren eller infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Farligt gods
Malmbanans vänner
Org.Nr: 897000-8861
Licens - Passagerartrafik
Säkerhetsintyg A - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg B - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
LKAB Malmtrafik AB
Org.Nr: 556031-4808
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Säkerhetsintyg B - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Midwaggon AB
Org.Nr: 556555-2378
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Godstrafik på järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som endast används av ägaren eller infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods
Swedtrac Trafik AB
Org.Nr: 556759-6472
Licens - Passagerartrafik
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Säkerhetsintyg B - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Museiföreningen Wadstena Fogelsta Järnväg
Org.Nr: 824000-4310
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur
Nordiska Tåg AB
Org.Nr: 556800-9319
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Säkerhetsintyg B - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Tågåkeriet i Bergslagen AB (TÅGAB)
Org.Nr: 556473-6808
Licens - Passagerartrafik
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg A - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Säkerhetsintyg B - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg B - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Ovako Bar AB
Org.Nr: 556690-6102
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Endast växling inklusive farligt gods
Säkerhetsintyg B - Endast växling inklusive farligt gods
Infrakraft Sverige AB
Org.Nr: 559090-8686
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Säkerhetsintyg B - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Vy Tåg AB
Org.Nr: 556564-9976
Licens - Passagerartrafik
Säkerhetsintyg A - Passagerartrafik inklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg B - Passagerartrafik inklusive höghastighetstrafik
Hector Rail AB
Org.Nr: 556663-0132
Licens - Passagerartrafik
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Passagerartrafik inklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg A - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Säkerhetsintyg B - Passagerartrafik inklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg B - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Vossloh Nordic Switch System AB
Org.Nr: 556464-4010
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Endast växling exklusive farligt gods
Säkerhetsintyg B - Endast växling exklusive farligt gods
SSAB EMEA AB
Org.Nr: 556313-7933
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Endast växling inklusive farligt gods
Säkerhetsintyg B - Endast växling inklusive farligt gods
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Godstrafik på järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som endast används av ägaren eller infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Farligt gods
BLS Rail AB
Org.Nr: 556798-1708
Licens - Passagerartrafik
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg A - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Säkerhetsintyg B - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg B - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
AB Sandvik Materials Technology
Org.Nr: 556234-6832
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Godstrafik på järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som endast används av ägaren eller infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Farligt gods
Ardagh Glass Limmared AB
Org.Nr: 556049-8833
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Godstrafik på järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som endast används av ägaren eller infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods
A-Train AB
Org.Nr: 556500-3745
Licens - Passagerartrafik
Säkerhetsintyg A - Passagerartrafik inklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg B - Passagerartrafik inklusive höghastighetstrafik
Trafikverket
Org.Nr: 202100-6297
Licens - Passagerartrafik
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg A - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Säkerhetsintyg B - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg B - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Transdev Sverige AB
Org.Nr: 556042-4391
Licens - Passagerartrafik
Säkerhetsintyg A - Passagerartrafik inklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg B - Passagerartrafik inklusive höghastighetstrafik
Kalmar Veterantåg (KV)
Org.Nr: 832401-3484
Licens - Passagerartrafik
Säkerhetsintyg A - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg B - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
VÄTE Rail AB
Org.Nr: 556764-7796
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Säkerhetsintyg B - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Tågfrakt Produktion i Sverige AB
Org.Nr: 556533-6921
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Säkerhetsintyg B - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Mantena Sverige AB
Org.Nr: 556731-8794
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Endast växling exklusive farligt gods
Säkerhetsintyg B - Endast växling exklusive farligt gods
ABetong AB
Org.Nr: 556055-7356
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Godstrafik på järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som endast används av ägaren eller infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods
TX Logistik AB
Org.Nr: 556633-1665
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Säkerhetsintyg B - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Essity Hygiene and Health AB
Org.Nr: 556007-2356
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Godstrafik på järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som endast används av ägaren eller infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Farligt gods
Nora Bergslags Veteran-Jernväg (NBVJ)
Org.Nr: 877100-8870
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur
Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg (DVVJ)
Org.Nr: 862000-5929
Licens - Passagerartrafik
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg A - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Säkerhetsintyg B - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg B - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Dellenbanan AB
Org.Nr: 556406-1983
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur
Bläse Kalkbruk Intresseförening
Org.Nr: 834001-7956
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur
Stora Enso AB
Org.Nr: 556173-3360
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Endast växling exklusive farligt gods
Säkerhetsintyg B - Endast växling exklusive farligt gods
ProTrain Trafik AB
Org.Nr: 556723-0536
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Säkerhetsintyg B - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Flogas Sverige AB
Org.Nr: 556902-0695
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Godstrafik på järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som endast används av ägaren eller infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Farligt gods
Railcare T AB
Org.Nr: 556904-6674
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Säkerhetsintyg B - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Smalspåret i Hultsfred AB
Org.Nr: 556647-8672
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur
Föreningen Gotlandståget
Org.Nr: 834000-8245
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur
Risten Lakviks Museijärnväg
Org.Nr: 825001-1908
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur
Nordic Railway Construction Sverige AB
Org.Nr: 556580-8846
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Säkerhetsintyg B - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Arvidsjaurs Järnvägsförening
Org.Nr: 899100-3222
Licens - Passagerartrafik
Säkerhetsintyg A - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg B - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Draglok AB
Org.Nr: 559119-4492
Licens - Passagerartrafik
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg A - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Säkerhetsintyg B - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg B - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Bergslagernas Järnvägssällskap (BJs)
Org.Nr: 857204-2730
Licens - Passagerartrafik
Säkerhetsintyg A - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg B - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Skånska Järnvägar AB
Org.Nr: 556185-8852
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur
Trinseo Sverige AB
Org.Nr: 556760-4664
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Godstrafik på järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som endast används av ägaren eller infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Farligt gods
Essinge Rail AB
Org.Nr: 556712-0257
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Endast växling exklusive farligt gods
Säkerhetsintyg B - Endast växling exklusive farligt gods
Museiföreningen Munkedals Jernväg
Org.Nr: 854600-5318
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur
Boliden Mineral AB
Org.Nr: 556231-6850
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Endast växling inklusive farligt gods
Säkerhetsintyg B - Endast växling inklusive farligt gods
BSJG Holding AB
Org.Nr: 556599-7573
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Endast växling exklusive farligt gods
Säkerhetsintyg B - Endast växling exklusive farligt gods
Green Cargo AB
Org.Nr: 556119-6436
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Säkerhetsintyg B - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Strukton Rail AB
Org.Nr: 556571-9449
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Säkerhetsintyg B - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Din sökning gav inga träffar!
Det går även att söka på giltiga tillstånd i ERAs databas ERADIS
Uppgifterna i resultatet ovan uppdaterades senast 2021-05-08