Gå till sidans huvudinnehåll

Giltiga tillstånd - järnvägsföretag

Här kan du söka fram giltiga tillstånd för järnvägsföretag i Sverige.

Nedan väljer du de tillstånd du vill söka fram.
Det kan finnas restriktioner i tillståndet för dels vilken typ av trafik, dels på vilken infrastruktur företaget får utföra trafik.
I sökresultatet visas alla aktuella tillstånd varje företag har.

Säkerhetsintyg

Nationellt trafiksäkerhetstillstånd

Farligt gods

Du måste välja något att söka på
Företagsnamn Giltiga tillstånd
Skåne-Smålands Järnvägsförening
Org.Nr: 829000-7478
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur
Svensk Tågkraft AB
Org.Nr: 556256-0424
Licens - Godstrafik
Gemensamt säkerhetsintyg - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Risten Lakviks Museijärnväg
Org.Nr: 825001-1908
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur
ProTrain Trafik AB
Org.Nr: 556723-0536
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Säkerhetsintyg B - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
BS Verkstäder AB
Org.Nr: 559036-6315
Gemensamt säkerhetsintyg - Endast växling exklusive farligt gods
A-Train Aktiebolag
Org.Nr: 556500-3745
Licens - Passagerartrafik
Säkerhetsintyg A - Passagerartrafik inklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg B - Passagerartrafik inklusive höghastighetstrafik
Railcare T AB
Org.Nr: 556904-6674
Licens - Godstrafik
Gemensamt säkerhetsintyg - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Strukton Rail Aktiebolag
Org.Nr: 556571-9449
Licens - Godstrafik
Gemensamt säkerhetsintyg - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
TX Logistik AB
Org.Nr: 556633-1665
Licens - Godstrafik
Gemensamt säkerhetsintyg - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Trafikverket
Org.Nr: 202100-6297
Licens - Passagerartrafik
Licens - Godstrafik
Gemensamt säkerhetsintyg - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Gemensamt säkerhetsintyg - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Tjustbygdens järnvägsförening
Org.Nr: 833600-5999
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur
Essinge Rail AB
Org.Nr: 556712-0257
Gemensamt säkerhetsintyg - Endast växling exklusive farligt gods
Nordic Tamping Service AB
Org.Nr: 559259-1258
Gemensamt säkerhetsintyg - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Vossloh Nordic Switch Systems AB
Org.Nr: 556464-4010
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Endast växling exklusive farligt gods
Säkerhetsintyg B - Endast växling exklusive farligt gods
Trinseo Sverige AB
Org.Nr: 556760-4664
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Godstrafik på järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som endast används av ägaren eller infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Farligt gods
Föreningen Böda Skogsjärnväg
Org.Nr: 832000-2895
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur
Museiföreningen Anten-Gräfsnäs Järnväg (AGJ)
Org.Nr: 863500-2242
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur
Swedtrac Trafik AB
Org.Nr: 556759-6472
Licens - Passagerartrafik
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Säkerhetsintyg B - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Museiföreningen Östra Södermanlands Järnväg (ÖSlJ)
Org.Nr: 819500-2004
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur
MERTZ Rail AB
Org.Nr: 559230-4744
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Endast växling inklusive farligt gods
Säkerhetsintyg B - Endast växling inklusive farligt gods
Smalspåret i Hultsfred Aktiebolag
Org.Nr: 556647-8672
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur
Bergslagernas Järnvägssällskap (BJs)
Org.Nr: 857204-2730
Licens - Passagerartrafik
Ohs Bruks Järnvägs Museiförening (OBJ)
Org.Nr: 828000-6696
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur
Transdev Sverige AB
Org.Nr: 556042-4391
Licens - Passagerartrafik
Gemensamt säkerhetsintyg - Passagerartrafik inklusive höghastighetstrafik
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur
Dellenbanan AB
Org.Nr: 556406-1983
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur
St1 Refinery AB
Org.Nr: 556050-2378
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Godstrafik på järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som endast används av ägaren eller infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Farligt gods
Nässjö järnvägsmuseum
Org.Nr: 827001-0492
Licens - Passagerartrafik
Gemensamt säkerhetsintyg - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
MTR Express (Sweden) AB
Org.Nr: 556923-4304
Licens - Passagerartrafik
Gemensamt säkerhetsintyg - Passagerartrafik inklusive höghastighetstrafik
Tågfrakt Produktion Sverige AB
Org.Nr: 556533-6921
Licens - Godstrafik
Gemensamt säkerhetsintyg - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Ardagh Glass Limmared AB
Org.Nr: 556049-8833
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Godstrafik på järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som endast används av ägaren eller infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods
Museisällskapet Jädraås-Tallås Järnväg (JTJ)
Org.Nr: 885500-7053
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur
CargoNet AS
Org.Nr: 983606598
Gemensamt säkerhetsintyg - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Snälltåget AB
Org.Nr: 556401-0055
Licens - Passagerartrafik
Gemensamt säkerhetsintyg - Passagerartrafik inklusive höghastighetstrafik
Inlandståget AB
Org.Nr: 556781-9320
Licens - Passagerartrafik
Licens - Godstrafik
Gemensamt säkerhetsintyg - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Gemensamt säkerhetsintyg - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
SJ AB
Org.Nr: 556196-1599
Licens - Passagerartrafik
Gemensamt säkerhetsintyg - Passagerartrafik inklusive höghastighetstrafik
Nora Bergslags Veteran-Jernväg (NBVJ)
Org.Nr: 877100-8870
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur
Stockholms kultursällskap för ånga och järnväg
Org.Nr: 802018-0579
Licens - Passagerartrafik
Gemensamt säkerhetsintyg - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Museiföreningen Munkedals Jernväg
Org.Nr: 854600-5318
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur
Grenland Rail AB
Org.Nr: 556765-8827
Licens - Godstrafik
Gemensamt säkerhetsintyg - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
SSAB EMEA AB
Org.Nr: 556313-7933
Licens - Godstrafik
Gemensamt säkerhetsintyg - Endast växling inklusive farligt gods
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Godstrafik på järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som endast används av ägaren eller infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Farligt gods
Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg
Org.Nr: 802451-9087
Licens - Passagerartrafik
Gemensamt säkerhetsintyg - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
VR Sverige AB
Org.Nr: 556351-9437
Licens - Passagerartrafik
Gemensamt säkerhetsintyg - Passagerartrafik inklusive höghastighetstrafik
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur
Hector Rail AB
Org.Nr: 556663-0132
Licens - Passagerartrafik
Licens - Godstrafik
Gemensamt säkerhetsintyg - Passagerartrafik inklusive höghastighetstrafik
Gemensamt säkerhetsintyg - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Green Cargo AB
Org.Nr: 556119-6436
Licens - Godstrafik
Gemensamt säkerhetsintyg - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Spark Trade Produktion AB
Org.Nr: 556588-6537
Gemensamt säkerhetsintyg - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Essity Hygiene and Health Aktiebolag
Org.Nr: 556007-2356
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Godstrafik på järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som endast används av ägaren eller infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Farligt gods
Yara AB
Org.Nr: 556042-6792
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Godstrafik på järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som endast används av ägaren eller infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Farligt gods
Stora Enso AB
Org.Nr: 556173-3360
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Endast växling exklusive farligt gods
Säkerhetsintyg B - Endast växling exklusive farligt gods
Tågåkeriet i Bergslagen Aktiebolag
Org.Nr: 556473-6808
Licens - Passagerartrafik
Licens - Godstrafik
Gemensamt säkerhetsintyg - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Gemensamt säkerhetsintyg - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Midwaggon AB
Org.Nr: 556555-2378
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Godstrafik på järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som endast används av ägaren eller infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods
Real Rail Sweden AB
Org.Nr: 556884-2222
Licens - Godstrafik
Gemensamt säkerhetsintyg - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Bläse Kalkbruk Intresseförening
Org.Nr: 834001-7956
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur
Billerud Korsnäs Sweden AB
Org.Nr: 556876-2974
Licens - Godstrafik
Gemensamt säkerhetsintyg - Endast växling inklusive farligt gods
ALSTOM Transport AB
Org.Nr: 556058-9094
Säkerhetsintyg A - Endast växling exklusive farligt gods
Säkerhetsintyg B - Endast växling exklusive farligt gods
BDX Rail AB
Org.Nr: 559342-6363
Gemensamt säkerhetsintyg - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Malmbanans vänner
Org.Nr: 897000-8861
Licens - Passagerartrafik
Ovako Bar Aktiebolag
Org.Nr: 556690-6102
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Godstrafik på järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som endast används av ägaren eller infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Farligt gods
Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar (mfÖSJ)
Org.Nr: 838200-9846
Gemensamt säkerhetsintyg - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Orsa Jernvägsförening
Org.Nr: 884402-1793
Säkerhetsintyg A - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg B - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Flogas Sverige AB
Org.Nr: 556902-0695
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Godstrafik på järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som endast används av ägaren eller infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Farligt gods
Svenska Motorvagnsklubben (SMoK)
Org.Nr: 815600-9899
Licens - Passagerartrafik
Gemensamt säkerhetsintyg - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
EuroMaint Rail AB
Org.Nr: 556032-2918
Gemensamt säkerhetsintyg - Endast växling exklusive farligt gods
ABetong AB
Org.Nr: 556055-7356
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Godstrafik på järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som endast används av ägaren eller infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods
Nordic Sugar AB
Org.Nr: 556456-1602
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Godstrafik på järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som endast används av ägaren eller infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods
VÄTE Rail AB
Org.Nr: 556764-7796
Licens - Godstrafik
Gemensamt säkerhetsintyg - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Infrakraft Sverige AB
Org.Nr: 559090-8686
Licens - Godstrafik
Säkerhetsintyg A - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Säkerhetsintyg B - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Gemensamt säkerhetsintyg - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Boliden Mineral AB
Org.Nr: 556231-6850
Licens - Godstrafik
Gemensamt säkerhetsintyg - Endast växling exklusive farligt gods
Skånska Järnvägar AB
Org.Nr: 556185-8852
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur
Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar ULJ
Org.Nr: 802009-0125
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur
Alleima Tube AB
Org.Nr: 556234-6832
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Godstrafik på järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som endast används av ägaren eller infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Farligt gods
BLS Rail AB
Org.Nr: 556798-1708
Licens - Passagerartrafik
Licens - Godstrafik
Gemensamt säkerhetsintyg - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Gemensamt säkerhetsintyg - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Nordiska Tåg AB
Org.Nr: 556800-9319
Licens - Godstrafik
Gemensamt säkerhetsintyg - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Skara-Lundsbrunns järnvägar (SkLJ)
Org.Nr: 868400-8629
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur
ALSTOM Rail Sweden AB
Org.Nr: 556101-9356
Gemensamt säkerhetsintyg - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Vy Tåg AB
Org.Nr: 556564-9976
Licens - Passagerartrafik
Gemensamt säkerhetsintyg - Passagerartrafik inklusive höghastighetstrafik
Föreningen Galtströmståget (FGT)
Org.Nr: 889202-1091
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur
Stockholms Ånglokssällskap (SÅS)
Org.Nr: 802016-8129
Licens - Passagerartrafik
Säkerhetsintyg A - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Säkerhetsintyg B - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
LKAB Malmtrafik AB
Org.Nr: 556031-4808
Licens - Godstrafik
Gemensamt säkerhetsintyg - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Nordic Railway Construction Sverige AB
Org.Nr: 556580-8846
Gemensamt säkerhetsintyg - Godstrafik exklusive trafik med farligt gods
Infranord AB
Org.Nr: 556793-3089
Licens - Godstrafik
Gemensamt säkerhetsintyg - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
MTR Nordic AB
Org.Nr: 556888-7656
Licens - Passagerartrafik
Gemensamt säkerhetsintyg - Passagerartrafik inklusive höghastighetstrafik
Mantena Sverige AB
Org.Nr: 556731-8794
Licens - Godstrafik
Gemensamt säkerhetsintyg - Endast växling exklusive farligt gods
Arvidsjaurs Järnvägsförening
Org.Nr: 899100-3222
Licens - Passagerartrafik
Gemensamt säkerhetsintyg - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
DB Cargo Scandinavia A/S
Org.Nr: 26092485
Gemensamt säkerhetsintyg - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Nordkalk AB
Org.Nr: 556073-4054
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Godstrafik på järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som endast används av ägaren eller infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods
CFL cargo Sverige AB
Org.Nr: 556145-6236
Licens - Godstrafik
Gemensamt säkerhetsintyg - Godstrafik inklusive trafik med farligt gods
Museiföreningen Wadstena Fogelsta Järnväg
Org.Nr: 824000-4310
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur
Föreningen Gotlandståget
Org.Nr: 834000-8245
Nationellt trafiksäkerhetstillstånd - Persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur
Kalmar Veterantåg (KV)
Org.Nr: 832401-3484
Gemensamt säkerhetsintyg - Passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik
Din sökning gav inga träffar!
Det går även att söka på giltiga tillstånd i ERAs databas ERADIS
Uppgifterna i resultatet ovan uppdaterades senast 2024-04-12